Vi och våra tjänster består
men nu heter vi inte REFLX Kommunikation längre.

Läs mer nedan.

Mellan 2015-2018 har vi - Marcus, Linda, Carl och Niclas - gemensamt arbetat under varumärket REFLX Kommunikation. Tanken var att göra det enklare för våra kunder med ett varumärke som avsändare, men vi har under årens lopp förstått att det för flera varit svårt att skilja på vad som är varumärket REFLX och vad som är våra olika bolag. I samband med årsskiftet 18/19 förenklar vi därför detta och kommer framgent att synas under våra respektive företagsnamn. Vårt samarbete och våra tjänster förblir desamma.

Marcus & Carl driver vidare Beegleton. Linda, Creates Reliaty samt Fotofabriken. Och Niclas, Fotofabriken.
Välkommen in på respektive hemsida för att läsa mer om våra verksamheter eller kontakta oss genom kontaktuppgifterna nedan.

Väl mött!
Ex-REFLX-erna

Marcus Törnell

0735-39 89 96

 

Linda Hallgren

0722-47 97 00

Carl Netz

0768-87 48 68

 

Niclas Kindahl

0705-34 97 00