Vad är REFLX Kommunikation?

Reflx kommunikation är en reklam- och kommunikationsbyrå i Norrköping som hjälper företag över hela Sverige med rådgivning, utbildning och marknadsföring, både digitalt och analogt, i syfte att stärka sina kunders varumärke, kännedom om varumärket och ökad försäljning.

Reflx kommunikation har bred och mångårig kompetens inom marknadsföring, psykologi, strategi och digitalt skapande. Tillsammans med vårt väl inarbetade nätverk arbetar vi för långsiktiga och välfungerande kommunikationslösningar som leder till kundens mål.

Från vänster i bild ser du Niclas Kindahl, Linda Hallgren, Marcus Törnell och Carl Netz. Det är vi som är Reflx.

Din affärsnytta och ditt resultat är målet för oss.
 

Vad gör vi?

Varumärkesbyggande insatser och reklaminsatser (så som hemsidor, sociala medier, digital annonsering) samt olika kommunkationsinsatser (så som utbildning samt interna och externa kommunikationsstrategier) står i centrum hos oss. Alla direkta insatser fylls med relevant innehåll i ljud, text och bild.

Vi hjälper dig att formulera dina budskap, skapa unika bilder med professionella fotografer, skapa logotyper och grafiskt material samt skapar hemsidor och texter som i ord och känsla för fram de budskap du vill sända ut.

Reflx får ditt företag att synas, att synas på rätt sätt och i rätt sammanhang. 

Strategi

Att ta fram en strategi för olika ändamål kan vara ett stort omfattande arbete men även ett litet och konkret arbete, beroende på vilket företag det gäller och dess syfte. Det viktigaste är att vi tillsammans fastställer vart vi vill nå och hur vi ska ta oss dit.  

Vi är bra på digital kommunikation. En av de uppgifter vi ofta arbetar med är att hjälpa företag att ta fram kommunikations- och webbstrategier. 

Struktur 

Hemsidan fungerar som navet i hela företagets marknadsföring. Det är en plattform där kunden inhämtar information och utgör ofta sista steget innan kontakten med dig tas. Att skapa en karta över företagets digitala struktur är centralt.

Vi hjälper dig att skapa en struktur för hur ett företags kommunikation ska fungera praktiskt. Vilka kanaler som ska användas, vilka mediekanaler ska företaget synas i och vem ska vara ansvarig för att planen fullföljs.

Innehåll

Att fylla valda plattformar med attraktiva bilder och texter och säkerställa att det speglar de värderingar ditt företag står för. Innehåll ska kännas. Alla företag har en berättelse att dela, vi hjälper dig att forma er.

Vi tror på kommunikation som deltar i samtal - inte avbryter. Företag som skapar intressanta berättelser är lätta att tycka om. Innehåll eller content marketing som det även kallas är en av våra kompetenser. 

 

Hur tänker vi?

Vi arbetar med våra kunder över tid. Vi lär känna företaget och kan lättare rekommendera rätt insatser vilket gör vårt arbete mer kostnadseffektivt. En insats kan syfta till direkt kundnytta (kortsiktig insats) men också vara varumärkesbyggande för framtida kundunderlag (långsiktig insats). Ofta är det viktigt att kombinera dessa för långsiktig lönsamhet. Vad ska vi göra, när ska vi göra det, vem ska göra vad och vad ska insatsen syfta till? Hur uppfattar kunden vad ditt företag står för och de varor och tjänster ni förmedlar och hur vill du att denne ska uppfatta er?

REFLX kommunikation hjälper företag att att kommunicera strategiskt, i relevanta kanaler och med ett innehåll anpassat för aktuell målgrupp.