Grunden i lyckad kommunikation är lyckad planering.

Att kommunicera på rätt sätt är inte alltid enkelt. Det är lätt att sätta upp mål för vad som vore önskvärt men det räcker inte alltid i praktiken. En strategi handlar om att definiera hur vi ska ta oss till målen vi satt upp och vem som ska ta oss dit. Kommunikation handlar om budskapsförmedling - någon sänder ett budskap och någon tar emot budskapet. Om mottagaren har uppfattat det avsändaren vill förmedla är metoden den rätta. Omsatt i vår värld idag ligger utmaningen i att få en blivande kund att uppfatta det du säger, komma ihåg det du sagt och attraheras tillräckligt för att göra det aktiva valet att handla hos dig. 

Vi ponerar att vi ställer oss på torget och skriker att vi bjuder på en gratis produkt idag. Av 100 personer som går förbi är 50 personer upptagna med sina mobiltelefoner, de ser dig inte ens, 25 personer ser dig men har inte tillräckligt intresse för det du säger utan går lättsamt vidare. 20 personer tyckte du var kul och skrattade hjärligt och tänkte jo men visst, det kanske man skulle...så kom ballongförsäljaren och tog uppmärksamheten. Kvar återstår fem Av de fem överväger tre, men den ena ska hämta barnen och hinner inte, den andra behöver handla och hinner inte och den tredje bor åt det andra hållet och tycker inte att det är tillräckligt attraktivt att prioritera det här. Av de kvarvarande två åkte den ena förbi dig och blev glad över den kostnadsfria produkten du gav men handlade inget annat. Den sista - vad gjorde den? Dina timmar på torget kan löna sig, du kan ha tur. En strategi säkerställer att du har tur hela tiden.

Omvandlat till digitala plattformar är det 99 999 personer som går förbi utan att ens se dig. Det beror på att de är 100 gånger så många som trängs där och att du och alla dina konkurrenter trängs på samma plats. Om de ser dig handlar om hur din hemsida exponeras när man söker på din bransch, hur du syns i sociala medier och om man upplever ett behov av din produkt eller tjänst. Om man har ett behov av det du gör men inte känner till ditt varumärke behöver en kund i genomsnitt exponeras 7 gånger för ditt varumärke innan det blir ett köp. Känner man inte till dig och saknar behovet kan man behöva uppleva ditt varumärke många, många gånger innan det leder till köp. Allting handlar om hur du kan bli din blivande kunds "top-of-mind" när denne har ett behov av det du gör. Vi vill också att dina befintliga kunder ska vilja stanna kvar hos dig. Nykundsorinteringen är idag så hög att många företag helt glömmer sina befintliga kunder.

Säg en mäklare. Vem är den första du tänker på? Varför tänker du på den? Inte alltid vet man svaret.
Vi vill att man ska tänka på dig när det kommer till din bransch.

Tillsammans tar vi fram en strategi för företagets externa kommunikation. Vi tittar på hur ni uppfattas, hur ni vill uppfattas och hur ni kommunicerar era budskap i era marknadsföringskanaler. Att ta fram en kommunikationsstrategi kan vara ett stort omfattande arbete men även ett litet och konkret arbete, beroende helt på vilket företag det gäller. Det viktigaste är att vi tillsammans får fundera över vart vi ska komma och hur vi ska ta oss dit. En viktig del är också den interna kommunikationen. Hur uppfattar dina anställda, i de fall ni har det, dig och ditt företag? Anställda är fantastiska ambassadörer om kommunikationen hanteras rätt.

Strategisk Analys

Visst är du nyfiken på vad som sägs om ert varumärke i sociala medier, och hur de som besöker din hemsida beter sig. Genom att ha koll på hur dina besökare beter sig och vad de säger om dig kan ni agera. Med vetskap om vad dina kunder säger och gör ges ditt företag en möjlighet att verka på det sätt dina kunder vill. Vi hjälper dig att ta fram och analysera den statistik som är möjlig att få fram från ditt varumärkes närvaro på nätet.

Vi kan även göra analyser i syfte att utreda nya möjliga marknader för företag, finns det kanske något som dina kunder söker som ingen erbjuder? Här finns chansen att vara snabbare än dina konkurrenter.

När du anlitar oss för att analysera ert varumärke tar vi tillsammans fram en plan för vilken typ av statistik som ska tas fram och analysera. Oftast gör vi detta som en del i arbetet att ta fram strategier för hela företagets kommunikation

När vi arbetar med analys av hemsidor använder vi Google Analytics. Google Analytics ger en god bild av vad som händer på din hemsida. Vem som besöker, vad de kommer ifrån, vad de gör och vart de försvinner.