Vi tror på företag som deltar i samtalen istället för att störa dem.

Sociala medier är en del av våra liv, både privat och i våra arbeten. Som företag gäller det att hitta rätt väg att förhålla sig till detta. Sociala medier handlar om relationer, om relationer mellan dig och dina vänner lik väl som mellan företaget och dess kunder.

Arenan av sociala mediekanaler har öppnat upp en plattform som rätt använd kan ge så mycket mer än något annat media, men också något som om det används fel kan vara förödande. Som företag gäller det att ta sociala medier på allvar och inte lämna de sociala medierna obevakade. 

Genom att strategiskt och genomtänkt välja vilka sociala mediekanaler företaget ska vara i och fylla företagets sociala mediekanaler med bra innehåll kan bilden av företaget hos kunden bli mer personligt och meningsfullt.  

Att investera i en strategi för företagets sociala medier och sköta om er sociala mediekanaler professionellt kan vara er bästa investering någonsin.

Vi kan hjälpa er med:

Strategi för Sociala medier

De flesta företag idag har sociala kanaler, vilket oftast består av en sida på Facebook. Att ha en aktiv sida på Facebook är egentligen inte så svårt. Utmaningen ligger i att använda företagets sociala medier på ett sätt som ger något tillbaka. 

Låt oss hjälpa er att ta era sociala medier på det allvar som krävs för att de ska ge er något. Tillsammans med oss kan ni ta fram en strategi för era sociala medier. Vi hjälper er sätta mål och en plan för att nå dem. Arbetet med att ta fram en strategi för era sociala medier görs som en workshop.

Sköta era sociala kanaler 

Ni kan ert företag bäst och tillsammans med oss kan vi paketera era budskap så de passar era sociala kanaler. Vi hjälper gärna våra kunder att ta fram innehåll och sköta publiceringen av inläggen. Vi hanterar oftast Facebook-sidor och Instagramkonton.  

Genom att låta oss paktera och publicera inläggen sparar du tid och vi ser till att dina sociala medier ger er något tillbaka. 

Marknadsföring på Facebook/Instagram/Linked In

Allt fler företag har upptäckt fördelarna med att lägga större delar av marknadsföringsbudgeten på Sociala medier. 

Läs mer under sidan digital annonsering.

 

Utbildning / Workshops

När vi arbetar med sociala medier tillsammans med ett företag använder vi ofta workshops. Vi kan göra en workshop som en punktinsats för att få igång tänket kring sociala medier eller som en del i ett större strategiarbete. 

Vi erbjuder även rena utbildningar i praktisk användning av sociala medier för företag. Utbildningarna anpassas efter ert företags behov och önskemål och kan fokusera på exempelvis annonseringsverktyg, innehållsbearbetning, kommentarshantering, användarvillkor etc. 

Exempel upplägg workshop

Syftet med en workshop är att skapa en gemensam syn för hur er företag ska använda sina sociala mediekanaler. Workshopen inleds med en kortare genomgång och orientering av det sociala medielandskapet.  Vi gör sedan en enklare nulägesanalys för hur verksamhetens närvaro ser ut på de sociala medierna idag.

Vi går sedan igenom ett antal delar för att tillsammans med er komma fram till vilka kanaler ni ska använda framöver, hur de ska användas och vem som ska använda dessa.

Vi hjälper er att ta fram och konkretisera mål med era sociala medier. Det finns en del grundläggande saker som bör tänkas på när inlägg ska publiceras.  Vi hjälper er med tips och idéer för hur ni på bästa sätt kan använda de medier ni väljer.

Deltagare vid workshopen bör vara personer som aktivt ska arbeta med kommunikation i Sociala Medier. Vi ser även gärna att chef eller motsvarande deltar.

Denna typ av workshop beräknas ta ca 3 timmar.