Sökordsannonsering (Google Adwords)


Sökordsannonsering bör ses som en naturlig del av ett företags marknadsföring. När någon söker efter er tjänst/produkt är personen intresserad, det är då oerhört viktigt att synas tydligt och högt upp i sökresultatet. Låt inga intresserade personer missa ert företag när de söker. Genom att rikta annonseringen till personer som är intresserade av era tjänster gör att er budget kan bli oerhört mycket mer effektiv och ge snabbare resultat än exempelvis bred annonsering i tryckt media.

När ni annonserar med sökord bestämmer ni själva hur mycket annonseringen får kosta. Ni sätter en dagsbudget och ställer in hur mycket ni är villiga att betala för antingen varje klick eller visning. Detta är ett mycket kostnadseffektivt sätt att annonsera då du i detalj kan styra vart din annons ska synas, vilken tid etc.

Vår roll i detta är att sköta dessa annonser. Kontrollera, förbättra, utvärdera och expandera annonser, och sökord är stor del av det vi gör när vi administrerar annonskonton åt våra kunder. Oavsett om er annonseringsbudget är stor eller liten kan rätt åtgärder skapa bra effekt. Lås oss via hur.

Annonsera på Sociala Medier 


Genom att annonsera med Facebook, Instagram eller Linked In ges ni möjligheten att med exakt precision styra ert budskap till just er målgrupp, vilket gör detta till mycket kostnadseffektiva kanaler. Likt annonsering med sökord på Google bestämmer man själv vad man vill lägga för dagsbudget.

Man bestämmer alltid när, för vem, och på vilket sätt annonserna ska synas genom en administrationspanel. Du får alltid statistik över hur din kampanj fortlöper, hur många som annonsen visats för etc. Vi kan hjälpa er med både administration av era annonskampanjer och utbildning i hur ni själva kan göra detta.

Vi kan hjälpa er med både administration av era annonskampanjer, och utbildning i hur ni själva kan göra detta.