Hur vi tänker

Eller så här arbetar vi. Kan vi kanske kalla det för REFLX-modellen?

Vi tänker långsiktigt 

REFLX arbetssätt utgår från ett övergripande syfte - att stärka kundens varumärke. Alla föreslagna insatser utgår från strategisk långsiktighet. REFLX ser sina kunder som affärspartners över tid.

Att tänka långsiktigt och följas åt över tid ger en bättre möjlighet att verka för helhetslösningar och genomföra marknadsaktiviteter kompletterande till varandra efter budget i syfte att successivt öka företagets omsättning. Vi ser därför också utvärderingar och ibland andra samarbetspartners som tillgångar under processens gång. 

Vi mäter det vi gör

Marknadsföring är komplext. Företag ställs alltid inför frågor som; vilka mediakanaler ska vi gå i? Vilken åtgärd ger mest? Vart tar våra marknadsföringspengar vägen?

Som ert bollplank och samarbetspartner ger vi förslag på detta utifrån vår erfarenhet och kunskap. Viktigast för oss är att du som kund ska veta vart dina pengar tar vägen och vad de ger tillbaka. Alla marknadsföringsinsatser går att mäta om det tänks till innan. 

Väljer ni att använda oss för att hjälpa er med era val, gör vi allt vi kan för att visa vart varenda krona ni lagt tagit vägen. 

Vi tänker helhet

En helhet är summan av alla dess delar. Ofta gör företag och byråer misstaget att ta en del i taget. Ibland görs också aktiviteter allt för kortsiktigt. 

Genom att ta ett helhetsgrepp kan vi med utgångspunkt i budget se vilka insatser vi behöver göra för att nå de uppsatta målen och planera för tidpunkten kring insatsen. Vilken tid är högsäsong för dig? Vilka aktiviteter ska vi lägga samman och hur kan vi skapa synergieffekter så att varje aktivitet skapar drag åt varandra?

 

Är det en kampanj, ett event som ska arrangera är vårt bästa råd att börja i tid. I din tanke bör reflektionsmönstret vara: Hur kan vi göra så att eventet kostar så lite som möjligt för varje nedlagd krona? Det är svårt att värdera varumärkesbyggande men vi kan ge dig hjälp på vägen.